Systemet kort fortalt

Få et hurtigt overblik over, hvad systemet kan

Sammenkoblede systemer

ITEM Gatekeeper er et system, som anvendes til at give brugere adgang til andre systemer. Det fungerer ved, at det kobles sammen med et eller flere andre systemer, som selv kan fortælle, hvilke ”enheder”, der findes hos dem, som det skal være muligt for brugere at få adgang til. Det kan f.eks. være, du har et system til e-læring, et andet system til kompetenceafklaring og et tredje system til onboarding og medarbejderudvikling. Hvis de alle kobles sammen med ITEM Gatekeeper, kan du nøjes med at oprette brugere og tildele adgange ét centralt sted.

Tidsbegrænsede adgange

Alle adgange, der gives via systemet, kan tidsbegrænses, så du f.eks. giver brugere adgang i en uge, fjorten dage, en måned eller et år. Adgange kan også være tidsubegrænsede, så de i princippet gælder for evigt.

Opret adgange på kunden - og fordel dem blandt kundens brugere

Du kan oprette alle dine kunder og tildele dem et antal adgange til enheder i de andre systemer, det er sammenkoblet med. Det kan f.eks. være 100 adgange til et e-læringsmodul. Derefter kan du oprette kundens brugere, fordelt på grupper, og give dem adgange, så længe adgangene rækker.

Lad kunden selv administrere

Hvis du har kunder, der selv skal kunne administrere adgange, har du mulighed for at oprette administra­tor­­brugere hos kunden. Så kan de efterfølgende selv forvalte alle kundens adgange, dvs. selv oprette brugere og give dem adgange – men selvfølgelig kun inden for de grænser, du har defineret.

Importér brugere fra Excel

Brugerne kan oprettes manuelt eller via import fra Excel e.l. Som udgangspunkt skal brugere oprettes med deres e-mail adresse som brugernavn. Ellers kan systemet ikke sende e-mails til dem, f.eks. for at nulstille deres adgangskoder eller give besked om nye adgange. Hvis du har en særlig case med brugere, der ikke har e-mail adresser, kan det dog også godt lade sig gøre – så skal du blot selv stå for at udlevere den nødvendige information.