Sådan gør du...

Hvis jeres installation af ITEM Gatekeeper er sammenkoblet med ITEM SCORM Player, kan du give kunderne adgang til de e-læringsmoduler, der er oprettet dér.

Hvis du ikke kan give adgang til et bestemt e-læringsmodul

Før du kan give kundens brugere adgang til et modul, skal du lave en aftale med kunden om, hvor mange adgange, kunden skal kunne anvende. Gå derefter ind på kunden og vælg fanen ”Moduler”.

Hvis ikke modulet er i listen, skal det oprettes. Klik på ”Opret” og vælg modulet. Indtast det aftalte antal adgange og gem.

Hvis modulet allerede er i listen, er der nok ikke flere adgange til rådighed, fordi de allerede er i brug. Klik på modulet for at markere det og klik derefter på ”Rediger”. Juster antallet af adgange og gem.

Nu kan du eller kundens egen administrator fordele adgangene på kundens nye og eksisterende brugere.

Hvis I har fået et nyt e-læringsmodul

Hvis I selv eller en leverandør har udviklet et nyt e-læringsmodul til jer, skal modulet først oprettes i ITEM SCORM Player. Det vil som regel være udviklerens eller leverandørens opgave.

Når modulet er oprettet i ITEM SCORM Player, kan du aftale med en kunde, at vedkommende skal have et antal adgange til modulet. Gå ind på kunden og vælg fanen ”Moduler”. Klik på ”Opret” og vælg det nye modul. Indtast det aftalte antal adgange og gem. Nu kan du eller kundens egen administrator fordele adgangene på kundens nye og eksisterende brugere.