Adgange: Sådan gør du, hvis...

NB: Brugere skal være oprettet, før du kan give dem adgang til noget

Du vil give en bruger adgang til noget

Hvis en enkelt bruger skal have adgang til en eller flere enheder, er det nemmest at starte med at finde brugeren som beskrevet ovenfor. Når du står på brugerens side og kan se dennes stamdata og adgange, så klik på knappen ”Giv adgang” på fanen ”Adgange”.

Så bliver brugeren automatisk sat i kø i guiden ”Giv adgang”, så du kan fortsætte fra trin 2: Giv adgang til.

Se også guiden Giv adgang, hvor alle trin i guiden beskrives.

Du vil give mange brugere adgang til noget

Hvis mange brugere skal have adgang til en eller flere enheder i samme periode, kan du starte guiden ”Giv adgang” på flere måder. Du kan dog altid kun arbejde med en kunde ad gangen.

Hvis det er samtlige brugere i en eller flere brugergrupper, der skal have adgang, så er det nemmest at markere brugergrupperne i tabellen på fanen ”Brugergrupper” og derefter klikke på knappen ”Giv adgang”. Så vil alle brugere i de markerede brugergrupper automatisk blive sat i kø i guiden ”Giv adgang”, så du kan fortsætte fra trin 2: Giv adgang til.

Hvis det kun er få af brugerne inde i en brugergruppe, der skal have adgang, så er det nemmest at gå ind i brugergruppen, markere brugerne og klikke på knappen ”Giv adgang”. Så vil de markerede brugere automatisk blive sat i kø i guiden ”Giv adgang”, så du kan fortsætte fra trin 2: Giv adgang til.

Hvis det kun er nogle af brugerne på tværs af brugergrupper, der skal have adgang, så er det nemmest at klikke på knappen ”Giv adgang” og dermed starte guiden ”Giv adgang” fra trin 1, hvor du kan udvælge brugere ved hjælp af søgning og/eller filtrering.

Hvis du lige har importeret brugerne via guiden ”Brugerimport”, vil du blive spurgt, om du vil give brugerne adgang til noget. Klik på ”Giv adgang”, så vil de importerede brugere automatisk blive sat i kø i guiden ”Giv adgang”, så du kan fortsætte fra trin 2: Giv adgang til.

Se også guiden Giv adgang, hvor alle trin i guiden beskrives.

Du vil forlænge eller forkorte en brugers adgang

Hvis en brugers adgang til en enhed er ved at udløbe, kan du forlænge den. Hvis adgangen er blevet oprettet med en forkert periode, kan du forkorte den.

Start med at finde brugeren som beskrevet ovenfor. Når du står på brugerens side og kan se dennes stamdata og adgange, så marker adgangen i listen og klik på knappen ”Rediger”. Indtast en ny dato i feltet ”Til” og klik på ”OK” for at gemme.

Du vil deaktivere en brugers adgang

Hvis en brugers adgang til en enhed skal stoppe omgående, kan du deaktivere den.

Start med at finde brugeren som beskrevet ovenfor. Når du står på brugerens side og kan se dennes stamdata og adgange, så marker adgangen i listen og klik på knappen ”Deaktivér”. Du vil blive bedt om at bekræfte handlingen.

Du vil give en potentiel kunde en demoadgang

Hvis du har en potentiel kunde, som du gerne vil give en demoadgang til systemet, kan du i princippet godt starte med at oprette kunden. Det kan dog nemt resultere i, at I hen ad vejen får en del kunder i systemet, som er potentielle, men ikke reelle, og som kun har en eller få demobrugere.

Vi anbefaler i stedet, at du opretter en eller flere brugergrupper til formålet under jeres egen kunde og opretter brugere fra potentielle kunder dér. Se f.eks. ”Du vil oprette en ny brugergruppe under en kunde” og ”Du vil oprette en ny bruger under en kunde”.

Husk også at give bruge­ren adgang til noget bagefter – se ”Du vil give en bruger adgang til noget”.